digiTaalweek Utrecht

8-14 september 2022

Van 8 t/m 14 september 2022 geven we als Utrechts digiTaalnetwerk volop aandacht aan het belang van taal en digitaal om mee te kunnen doen in de samenleving tijdens de digiTaalweek Utrecht.

Dit jaar heeft de Bibliotheek Utrecht, in opdracht van de gemeente Utrecht, de coördinatie op zich genomen van de digiTaalweek 2022. De digiTaalweek kunnen we alleen neerzetten samen met alle sociale partners in de stad: samen kunnen we ervoor zorgen dat laaggeletterden en laagdigitaalvaardigen gezien worden en de kans krijgen om mee te doen in de samenleving.

Hieronder een overzicht van het programma, georganiseerd door verschillende maatschappelijke organisaties in Utrecht.

DOCK Leidsche Rijn

Met hulp en inzet van de vrijwilligers en de ondersteuning van de sociaal makelaar van stichting DOCK doet Buurtcentrum Terwijde mee aan de digiTaalweek. Terwijde is een wijk waar veel anders­taligen wonen. Ze vallen niet altijd onder de laaggeletterden, maar hebben veel moeite met het leren van de Nederlandse taal. Er wonen hier ook relatief veel senioren die digitaal niet of weinig vaardig zijn. Ons doel is deze twee groepen bij elkaar te brengen.
Dat doen we met een digitaal/taal bingospel! In plaats van cijfers gebruiken we letters. Tijdens het spel helpen senioren de laag­geletterden en de vrijwilligers helpen de senioren met het digitaal begeleiden van het spel. Deze dag zullen we vervolgens afsluiten met een etentje, voorbereid door de deelnemers zelf. Ze vertellen tijdens het eten over hun eigen recepten.
Meer informatie

DOCK Buurthuis de Beatrix

Buurthuis de Beatrix in Zuilen heeft een schoolplein voor de deur. Samen met de schildergroep Vrouwen van Zuilen gaan we taal­spelletjes op het schoolplein spuiten met vaste verf. Zo kan iedereen de spelletjes spelen en maken. Denk aan galgje, een kruiswoord­puzzel, rebus, morsecode, of een hinkelpad. Voorafgaand aan de digiTaalweek zullen de vrouwen de taalspelletjes zelf vormgeven en in de week zelf en daarna kunnen ze gespeeld worden.
Meer informatie

DOCK Sterrenzicht

Voor de digiTaalweek organiseert DOCK Sterrenzicht voorleesdagen in het buurthuis in de Sterrenwijk, om ook de jeugd te bereiken waar laaggeletterdheid een rol speelt. Een onderdeel daarvan is het maken van een kinderboekenhoek. Daar kunnen kinderen altijd een boekje komen lezen én misschien wel ruilen voor andere kinderboeken!
Meer informatie

DOCK Hart van Hoograven

Samen boeken lezen en daar over praten, dat kan in de NT2 leesclub in het buurtcentrum Hart van Hoograven. Speciaal voor vrouwen, in het bijzonder moeders waar taal een barrière is om deel te nemen aan digitaal- en taalactiviteiten, biedt de NT2LeesClub in de digiTaalweek twee extra activiteiten aan. Op 11 en 14 september worden boeken gelezen als het dagboek van Anne Frank en korte verhalen. Na afloop is er op deze dagen een bingo. Het doel is naast sociale cohesie om de deelnemende vrouwen bewust te maken van het belang van de Nederlandse taal.
Meer informatie

DOCK Taal en Ontmoeting

Voor de cursisten van Taal en Ontmoeting en andere geïnteresseerden die gebruik maken van buurtcentrum de Jager organiseert DOCK in de digiTaalweek een educatieve quiz op het gebied van de Wereldkeuken én het ontwikkelen van Overvechtse/Utrechtse kennis. Daarnaast gaan we taalspelletjes spelen door gebruik te maken van spellen op tablets die aandacht besteden aan verminderen van laaggeletterdheid en idealiter ook laagdigitaal­geletterheid. Op 12 september is hiervan een presentatie.
Meer informatie

De Bibliotheek Utrecht en Stichting Lezen en Schrijven

De Bibliotheek Utrecht nodigt organisaties uit om kosteloos hun brieven en emails te laten ‘wassen’. Er wordt bekeken of de communicatie helder genoeg is en er wordt advies gegeven over de verbetermogelijkheden. Deze check wordt uitgevoerd door experts en ervaringsdeskundigen. De brievenwasserette vindt plaats in verschillende Bibliotheekvestigingen in de stad. Het team zal bestaan uit taalambassadeurs (NT1), taalleerders (NT2) en stagiaires vanuit de studie Social Work.
Meer informatie

DigiTaalhuis Utrecht

Het DigiTaalhuis Utrecht is een samenwerking tussen de Bibliotheek Utrecht, Taal Doet Meer, Digiwijs 3.0 en partnerorganisaties. Samen bieden we verschillende activiteiten aan gericht op het verbeteren van taal- en digitale vaardigheden. Iedereen met een vraag over Nederlandse taalles of over computers en computercursussen is van harte welkom!
Om het cursusjaar feestelijk en goed te beginnen organiseert het DigiTaalhuis Utrecht een bijeenkomst voor alle betrokken medewerkers en vrijwilligers.
Meer informatie

GeluksBV

De GeluksBV organiseert twee keer per jaar het programma Digitale Buddies. Tijdens Digitale Buddies gaan ROC - studenten en ouderen gedurende 10 weken met elkaar in gesprek. De jongeren helpen de ouderen met digitale vaardigheden.Elke week staat in het teken van een ander thema. Denk aan het thema ‘vrienden en familie’, waarbij de ouderen leren videobellen. Of bijvoorbeeld het thema ‘hobby’s’, waarbij ouderen voor het eerst hun favoriete muziek kunnen luisteren op de laptop! Tegelijkertijd delen de ouderen hun levenservaring met de jongeren.Oprecht contact, plezier, mooie gesprekken en tegelijkertijd digitale vaardigheden opdoen, dat is Digitale Buddies!
Tijdens de digiTaalweek gaan wij met ROC studenten de wijken in om ouderen te werven voor Digitale Buddies. Dan doen we door het organiseren van activiteiten in de week, zoals een ouderen­evenement in de binnenstad i.s.m.DOCK. Daarnaast starten we een poster- en flyercampagne om de doelgroep te kunnen bereiken.
Meer informatie

Gilde Utrecht

Gilde Utrecht organiseert leesgroepen in de verschillende filialen van de Bibliotheek Utrecht. In kleine groepjes lezen deelnemers samen met een vrijwilliger van het Gilde makkelijk geschreven boeken en kranten. Behalve lezen is er ook tijd om met elkaar te praten. Er zijn al leesgroepen in Hoograven en in de bibliotheek op de Neude, maar we willen meer leesgroepen gaan organiseren, bijvoorbeeld in Leidsche Rijn en Kanaleneiland. We zijn tijdens de digiTaalweek in de bibliotheek in Leidsche Rijn aanwezig om het aanbod daar onder de aandacht te brengen en om ook daar de laaggeletterden te bereiken.
Meer informatie

De Geldzaak

U Centraal merkt dat veel mensen het lastig vinden om financiële zaken online zelf te regelen. Soms uit onzekerheid, soms vanwege een taalbarrière. Via De Geldzaak helpen zij inwoners o.a.met online aanvraag toeslagen, voorzieningencheck (krijg ik alles waar ik recht op heb?), maar ook met advies over rondkomen met het beschikbare budget, vragen over belastingaanslagen en (online) belasting­aangifte. We leggen uit en nemen de inwoner aan de hand, met als doel dat mensen het gaan begrijpen en de angst voor financiën en voor digitaal regelen afneemt. In september gaan we tijdens de digiTaalweek het spreekuur van de Geldzaak in de bibliotheek Leidsche Rijn extra promoten. Elke dinsdag zijn we daar nu al aanwezig, maar men kent ons nog niet voldoende. Dat willen we graag veranderen om zo ook de inwoners van Leidsche Rijn te ondersteunen!
Meer informatie

NLtraining

Voor (potentiële) deelnemers en andere geïnteresseerden organiseert NLtraining in de digiTaalweek een (stads)wandeling met een bingo­kaart, waarop deelnemers woorden kunnen afstrepen. Voor deelnemers met een hoger niveau stellen we aanvullende vragen. De woorden op de bingokaart zijn terug te vinden langs de route op bijvoorbeeld monumenten, verkeersborden, gebouwen etc. Voor iedereen die de speurtocht/wandeling heeft voltooid is er een leuk prijsje te winnen.
Meer informatie

Basmah Coaching i.s.m. de Bibliotheek Utrecht

In de afgelopen periode heeft de digitalisering een hoge vlucht ge­nomen. Voor veel mensen die niet digitaalvaardig zijn, is deze ont­wikkeling niet goed te volgen. Er zijn veel vragen maar ook veel wantrouwen om gebruik te maken van het internet, terwijl ze steeds te horen krijgen dat ze allerlei(overheids- en bank)zaken via de digitale manier moeten regelen.Helaas gaat het weleens mis en raakt de niet digitale burger in problemen. Dan gaat de mare en is het vertrouwen in de digitale wereld helemaal zoek.
In de wijk Kanaleneiland wonen veel mensen die we tot de laag­geletterden kunnen rekenen. De informele organisatie Basmah Coaching staat dichtbij de burger en kent de behoeftes en noden van de bewoners. In samenwerking met de Bibliotheek en de gemeente Utrecht te weten de digitale stadsmakers veiligheid, wordt een project ten uitvoer gebracht met als doel om burgers vertrouwd te maken met het internet en hen vooral te wijzen hoe ze veilig kunnen communiceren met de overheid en andere instanties.
Het effect is dat burgers meer vertrouwen krijgen in het digitale verkeer doordat ze de onveilige situaties kunnen herkennen. Ook zullen burgers informatie krijgen in de diensten en producten van organisaties in de wijk waar ze terecht kunnen voor digitale vragen.
Meer informatie

Buurtwerkkamer Zuilen

De Buurtwerkkamer gaat in de wijk Zwanenvechtbuurt aan de slag met taal, spel en kunst. Daarover gaan zij met bewoners in gesprek. Voor de kunst willen wij collega’s van het Centraal Museum vragen of een kunstenaar uit de wijk op een mini expositie te doen in de buitenlucht rondom de Buurtwerkkamer. In de buurtwerkkamer willen wij met woorden een spelprogramma organiseren voor de bewoners. Vanuit deze activiteiten maken we dan ook direct een koppeling naar digitaal.
Meer informatie

NOOM

In Overvecht is er voor ouderen een workshopaanbod. Met dit aanbod gaan wij in op de behoeften en vragen van ouderen. Door de coronacrisis in de afgelopen jaren zijn veel ouderen ‘gedwongen’ om bijvoorbeeld hun bankzaken digitaal te doen. Het gaat erom dat ouderen ook kennis maken met de plezierige kant van het digitale gebruik van de eigen device die ze vaak beperkt inzetten. Extra aandacht is er voor migranten ouderen.
Meer informatie

Wij 3.0

(Volgt binnenkort)

Taal Doet Meer

(Volgt binnenkort)

Dock algemeen

(Volgt binnenkort)