Doe ook mee en
draag je steentje bij

Doe jij mee en draag jij je steentje bij? Je kunt een financiële bijdrage aanvragen voor het organiseren van activiteiten binnen de thema's taal, digitaal en rekenen. Denk bijvoorbeeld aan taalspelletjes, digitale workshops, een voorleesmiddag, een rekenbingo, en nog veel meer. De financiële bijdrage kan variëren van €250 tot €1.000 euro per activiteit. Ook meerdere of gezamenlijke aanvragen zijn mogelijk.

Houd bij het maken van je plan rekening met de volgende punten:

  • De activiteit is gericht op bewustwording van laaggeletterdheid of op het stimuleren van vaardigheden van volwassen Utrechters. Ook het werven van vrijwilligers op de thema’s taal, digitaal en rekenen past hierbinnen.
  • De activiteit vindt plaats (of start) tijdens de Week van Lezen en Schrijven.
  • De activiteit is anders dan de reguliere activiteiten die voor jouw organisatie georganiseerd worden.

Van maandag 1 mei t/m vrijdag 9 juni kun je op deze pagina je aanvraag indienen.

Heb je een vraag of wil je je idee toetsten? Neem dan contact op met info@weekvanlezenenschrijvenutrecht.nl

Aanvraagformulier

Voorwaarden voor deelname

  • De activiteit moet starten tijdens de Week van Lezen en Schrijven Utrecht (8-15 september 2023) en wordt afgerond vóór 31 oktober 2023.
  • De activiteit moet passen binnen de thema's taal, digitaal, rekenen en/of laaggeletterdheid. Na afronding van de activiteit vult de organisator een evaluatie in om inzicht te krijgen in de bereikte doelgroepen en het aantal deelnemers.
  • De organisator stuurt een tekst over de activiteit voor plaatsing op de website van de Week van Lezen en Schrijven Utrecht.
  • De organisator dient tijdens de week te laten zien dat de activiteit plaatsvindt in het kader van de Week van Lezen en Schrijven Utrecht, bijvoorbeeld door posters op te hangen en/of berichten te plaatsen op sociale media.
  • Bij het indienen van het plan dient de volgende informatie te worden verstrekt: wat er gaat gebeuren, wat de relatie is met taal, digitaal of rekenen, wat het doel van de activiteit is, wie de aanvrager is, of er andere organisaties betrokken zijn, in welke wijken de activiteit plaatsvindt, wat de doelgroep is en hoeveel mensen bereikt worden, en hoe bekendheid wordt gegeven aan de activiteit.
  • Bij de beoordeling wordt gelet op aandacht voor laaggeletterdheid, spreiding van activiteiten over verschillende wijken, diversiteit in de soorten activiteiten en bereik van verschillende groepen Utrechters.
  • De Week van Lezen en Schrijven Utrecht wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht en georganiseerd door Digiwijs, Taal Doet Meer en Bibliotheek Utrecht. De coördinatie van de Week van Lezen en Schrijven Utrecht 2023 ligt in handen van Bibliotheek Utrecht.