Taal en digitale
vaardigheden:
belangijker dan
ooit!

Ongeveer 30.000 Utrechters zijn laaggeletterd. Dit zijn mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van schriftelijke en digitale informatie.

Tijdens de digiTaalweek besteden we extra aandacht aan het onderwerp laaggeletterdheid, met als doel:

  • Meer laaggeletterden bereiken;
  • Meer vrijwilligers werven;
  • Meer bewustwording in de stad;
  • Meer activiteiten waarin laaggeletterdheid centraal staat/tegengegaan wordt.

We willen dat laaggeletterden gezien worden en de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. Van 8 t/m 14 september wordt er daarom een week lang extra aandacht aan dit onderwerp besteed.

Digitale vaardigheden uitgelicht

Als je kijkt naar de volksgezondheidsmonitor van de Gemeente Utrecht zijn naar schatting circa 68.000 volwassen Utrechters minder digitaal vaardig. Dat betekent dat ze wel eens moeite hebben met digitale aanvragen en afspraken maken.

Financiƫle bijdrage voor activiteiten

In Utrecht zijn verschillende organisaties actief om mensen taal- en digitaal vaardiger te maken, zodat ze kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Als digiTaalpartners willen wij dan ook graag meer initiatieven stimuleren in deze week, die in samenhang zichtbaar zijn als onderdeel van digiTaalweek Utrecht.

Terugblik
digiTaalweek Utrecht
is een initiatief van de Gemeente Utrecht.
en wordt uitgevoerd door de volgende organisaties: