Taal, digitaal
en rekenen:
belangijker dan
ooit!

Ongeveer 30.000 Utrechters zijn laaggeletterd. Dit zijn mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, en het begrijpen en toepassen van schriftelijke en digitale informatie.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven Utrecht besteedt het DigiTaalnetwerk in Utrecht extra aandacht aan het onderwerp laaggeletterdheid, met als doel:

  • Meer laaggeletterden bereiken;
  • Meer vrijwilligers werven;
  • Meer bewustwording in de stad;
  • Meer activiteiten waarin laaggeletterdheid centraal staat/tegengegaan wordt.

We willen dat laaggeletterden gezien worden en de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. Van vrijdag 8 t/m vrijdag 15 september 2023 wordt er daarom een week lang extra aandacht aan dit onderwerp besteed.

Financiƫle bijdrage voor activiteiten

In Utrecht zijn verschillende organisaties actief om mensen taal- en digitaal vaardiger te maken, zodat ze kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Als digiTaalpartners willen wij dan ook graag meer initiatieven stimuleren in deze week, die in samenhang zichtbaar zijn als onderdeel van Week van Lezen en Schrijven Utrecht.

Doe jij mee en draag jij je steentje bij? Je kunt een financiƫle bijdrage aanvragen voor het organiseren van activiteiten binnen de thema's taal, digitaal en rekenen.

Aanvragen
Week van Lezen en Schrijven Utrecht
is een initiatief van de Gemeente Utrecht
en wordt uitgevoerd door de volgende organisaties: